Học phí

● Dài hạn
(Phần 1 năm) * Có thể theo học dài nhất 2 năm

Dưới đây là tiền học phí của học sinh từ khóa tháng 1 năm 2023

Phí xét tuyển 25,000 yên
Phí nhập học 70,000 yên
Học phí 1 năm 690,000 yên
Phí hoạt động ngoại khóa 1 năm 30,000 yên
Tiền sách giáo khoa 1 năm 20,000 yên
Bảo hiểm học sinh 10,000 yên
Tiền chuyển khoảng quốc tế 4,000 yên
Tổng cộng 849,000 yên

・Số Tiền ghi trên bao gồm cả thuế tiêu dùng.

・Tất cả các học viên trường Waseda Bunkakan khi tốt nghiệp thì sẽ nộp cho cục xuất nhập cảnh chứng chỉ xác nhận năng lực tiếng Nhật。Vì cục xuất nhập cảnh yêu cầu chứng chỉ CEFR・A2 trở lên nên trước khi tốt nghiệp các học viên phải tham gia các cuộc thi năng lực tiếng Nhật (tự chịu chi phí )。

・Học phí đã đóng sẽ không thể lấy lại.

● Ngắn hạn

(3 tháng)
Tiền nhập học 30,000 yên (Trường hợp có người bảo lãnh tại Nhật Bản sẽ được miễn giảm. ※ Kể cả không phải quốc tịch Nhật).
Tiền học phí: 155,000 yên.

・Khoản tiền ghi trên đã bao gồm thuế tiêu dùng.
・Chưa bao gồm phí hoạt động ngoại khoá.
・Phí dụng đã đóng sẽ không thể lấy lại.

(1 tháng)
Tiền nhập học 10,000 yên (Trường hợp có người bảo lãnh tại Nhật Bản sẽ được miễn giảm. ※ Kể cả không phải quốc tịch Nhật).
Tiền học phí: 55,000 yên.

・Khoản tiền ghi trên đã bao gồm thuế tiêu dùng.
・Chưa bao gồm phí hoạt động ngoại khoá.
・Phí dụng đã đóng sẽ không thể lấy lại.