Sinh hoạt trường lớp,thời khoá biểu cả năm
~Sinh hoạt trường lớp đầy đủ từ nhập học đến khi tốt nghiệp~

 Tháng 4 Lễ nhập học của khoá tháng 4
Cùng giao lưu với người Nhật
 Tháng 5  Du lịch về trong ngày
Tháng 6   Kì thi Ryugaku (EJU) lần 1
 Tháng 7 Lễ nhập học khoá tháng 7
Khoá học mùa hè
Kì thi năng lực tiếng Nhật(JLPT) lần 1
 Tháng 8 Nghỉ hè
 Tháng 9 Cùng giao lưu với người Nhật
 Tháng 10 Lễ nhập học khoá tháng 10
 Tháng 11 Kì thi Ryugaku (EJU) lần 2
Đại hội thể thao toàn trường
 Tháng 12 Tiệc giáng sinh
Kì thi năng lực tiếng Nhật(JLPT) lần 2
 Tháng 1 Lễ nhập học khoá tháng 1
 Tháng 2 Cùng đi xem vật sumo
Khoá học mùa đông
 Tháng 3  Lễ tốt nghiệp