Ký túc sinh viên
Ký túc nam・nữ sinh tại trường và ký túc liên kết với trường đáng tin cậy

Ngoài kí túc namnữ sinh do trường trực tiếp quản lí còn có nhiều khu ký túc đáng tin cậy liên kết với trường.
Kí túc liên kết nằm cách trường 10 đến 20 phút đi bộ, hoặc khoảng 5 đến 15 phút đi xe đạp.
Với kí túc liên kết với trường, nếu có nguyện vọng bạn nào cũng có thể vào sống.

(Hình ảnh kiến túc)

wb07-a01wb07-b01

7-2

wb07-b03wb07-b02SONY DSCwb07-b04wb07-b08SONY DSC