Quá trình đến nhập học
Bước thứ nhất khi đến với waseda bunkakan

※Trường hợp visa du học, thời gian có thể theo học tại trường tiếng Nhật dài nhất là 2 năm.
※Hãy tham gia các buổi tư vấn du học tại quốc gia.

Trước khi nhập học 6 tháng Chuẩn bị hồ sơ du học
※Tài liệu cần thiết khi xin du học tuỳ quốc gia và tư cách visa có sự khác biệt.

Chi tiết cụ thể xin liên lạc đến trường.

Sàng lọc hồ sơ

Nộp đơn xin↓
Trước khi nhập học 5 tháng  Nộp đơn xin lên cục xuất nhập cảnh
Trước khi nhập học 2 tháng  Cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú
Trước khi nhập học 1 tháng  Thu tiền nhập học,học phí

Thỉnh cầu Visa (Tại Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán sở tại)
Thủ tục đăng kí ký túc (※ Chỉ người có nguyện vọng)
Đến Nhật
Lễ nhập học