NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2018 SẼ TỔ CHỨC LỄ NHẬP HỌC

CHÚNG TÔI RẤT PHẤN KHỞI CHÀO ĐÓN CÁC BẠN HỌC VIÊN MỚI

TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG: 9H30

BẮT ĐÂU BUỔI LỄ: 10H00

KIỂM TRA XẾP LỚP : 14H00