SẼ TỔ CHỨC CUỘC THI CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT
CÁC BẠN HÃY TẠO RA NHIỀU TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT DỰA TRÊN SỞ TRƯỜNG CỦA MÌNH TRONG KÌ NGHỈ HÈ.

夏休みのコンクール